เกี่ยวกับฟรีแลนซ์

APICHAT JITPIMAI อภิชาต จิตรพิมาย

Freelance : Full-Time

  • ทำงานฟรีแลนซ์ แบบเต็มเวลา ไม่มีงานประจำ พร้อมให้บริการ

  • มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับเอกลักษณ์เฉพาะที่ลูกค้าต้องการนำเสนอ

  • ตอบสนองการใช้งานจริง พร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้า

  • ภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา CSS HTML PHP JavaScript Bootstrap MySQL jQuery 

ประหยัดเงิน ถูกกว่าบริษัท

เพราะไม่ต้องผ่านบุคลากรหลายฝ่าย

คอยตัดเงินค่าแรงและเพิ่มราคางาน

ประหยัดเวลา เมื่อต้องการแก้ไขงาน

ไม่ต้องรอหลายฝ่าย

สามารถติดต่อได้เลย ไม่ยุ่งยาก

เพราะฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่

มักเลือกเป็นฟรีแลนซ์ในสายที่ตนถนัด

และชอบในด้านนั้นจริงๆ