portfolio

ตัวอย่างผลงาน

APICHAT JITPIMAI

อภิชาต จิตรพิมาย

Freelance : Full-Time

  • ทำงานฟรีแลนซ์ แบบเต็มเวลา ไม่มีงานประจำ พร้อมให้บริการ

  • มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับเอกลักษณ์เฉพาะที่ลูกค้าต้องการนำเสนอ

  • ตอบสนองการใช้งานจริง พร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้า

  • ภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา CSS HTML PHP JavaScript Bootstrap MySQL jQuery Wordpress

ทำไมต้องจ้างฟรีแลนซ์

ประหยัดเงิน ถูกกว่าบริษัท เพราะไม่ต้องผ่านบุคลากรหลายฝ่ายคอยตัดเงินค่าแรงและเพิ่มราคางาน

ประหยัดเวลา เมื่อต้องการแก้ไขงาน ไม่ต้องรอหลายฝ่าย สามารถติดต่อได้เลย ไม่ยุ่งยาก

เพราะฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ มักเลือกเป็นฟรีแลนซ์ในสายที่ตนถนัดและชอบในด้านนั้นจริงๆ

contact

ติดต่องาน

Line

ID : apidoh แอดไลน์คลิก

EMAIL

apidoh.official@gmail.com

FASTWORK จะเป็นตัวกลางถือเงินให้คุณจนกว่าคุณจะได้รับงานจากฟรีแลนซ์

ดูโปรไฟล์และติดต่องานผ่าน fastwork

Copyright © 2018 apidoh.com all right are reserved.