ภาพตัวอย่างแสดงทาง คอมพิวเตอร์

×
×
×
×
×

ภาพตัวอย่างแสดงทาง มือถือ

เว็บไซต์วัสดุคอนกรีต

ประเภท : นำเสนอสินค้าหรือบริการ

เว็บไซต์หลัก : readyfence.net


Fence Reference     บริษัท พี.เอ็น. วัสดุคอนกรีต จำกัด เป็นผู้ผลิต จำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสำเร็จรูป "R-FENCE" ซึ่งเป็นรั้วคอนกรีตที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน ผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรม ASTM และมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ผลิตภัณฑ์ของเรา ผ่านการทดสอบความแข็งแรงตามมาตรฐานจากสถาบันวิศวกรรมชั้นนำ จึงมีความเชื่อมั่นได้ว่า รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป R-FENCE มีความสวยงาม แข็งแรง และทนทานกว่ารั้วคอนกรีตโดยทั่วไป

Standard   ผลิตภัณฑ์รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป R-FENCEทุกชิ้นส่วนออกแบบด้วยความประณีต พิถีพิถัน ผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรม ASTM ประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ชิ้นส่วนของรั้วถูกเสริมด้วยลวดเหล็ก PC Wire และอัดแรงเสริมกำลังด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงด้วยกำลังอัดคอนกรีต 350 กก. / ตร.ซม. ผลิตภัณฑ์ของเรา ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต จากหน่วยตรวจสอบภายในบริษัท และตรวจสอบชิ้นงานจากสถาบันวิศวกรรมชั้นนำภายนอก เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) : AIT และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีความเชื่อมั่นได้ว่า รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป R-FENCE ผลิตตามมาตรฐานสากล มีความแข็งแรง มั่นคง ทนทานตลอดการใช้งาน


ผลงานอื่นๆ

เว็บไซต์ แป้งพัพ Jujina Magic Blur (2017)

(ประเภท : นำเสนอสินค้าหรือบริการ)

เว็บไซต์ให้บริการเกี่ยวกับการส่งออกนำเข้าสินค้า

(ประเภท : บริษัท ภาครัฐ องค์กร เอกชน)

เว็บไซต์ขายสกินแคร์

(ประเภท : นำเสนอสินค้าหรือบริการ)

เว็บไซต์ขายแอร์ทุกชนิด

(ประเภท : นำเสนอสินค้าหรือบริการ)