เว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เจอเนสส์ โกลบอล (JEUNESSE GLOBAL)

ภาพตัวอย่างแสดงทาง คอมพิวเตอร์

×
×
×
×

ภาพตัวอย่างแสดงทาง มือถือ

เว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เจอเนสส์ โกลบอล (JEUNESSE GLOBAL)

ประเภท : นำเสนอสินค้าหรือบริการ

เว็บไซต์หลัก : jeunessethailand.com


เกี่ยวกับ jeunessethailand.com

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (JEUNESSE GLOBAL) เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเครือข่าย หรือธุรกิจขายตรงจากอเมริกา ที่มีสินค้านวัตกรรมที่ต่อยอดจากผลการวิจัยที่ ได้รับรางวัลโนเบล คือ นวัตกรรมสเต็มเซลล์ (stem cell) ลูมิเนส (luminesce)เป็นสินค้าลิขสิทธิ์เฉพาะตัว ที่มีความโดดเด่น แตกต่างจากสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทย จึงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจน อีกทั้งบริษัทยังมีผู้บริหารที่ทรงพลัง และมีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีแผนการตลาดที่ทำได้จริง และมีผู้ที่ประสบความสำเร็จจริง และรวดเร็ว


ผลงานอื่นๆ

เว็บไซต์ขาย ล้อแม็กซ์ ยาง

(ประเภท : นำเสนอสินค้าหรือบริการ)

เว็บไซต์ขายดอกไม้

(ประเภท : นำเสนอสินค้าหรือบริการ)

เว็บไซต์รับออกแบบ

(ประเภท : นำเสนอสินค้าหรือบริการ)

เว็บไซต์สินเชื่อ

(ประเภท : นำเสนอสินค้าหรือบริการ)