ภาพตัวอย่างแสดงทาง คอมพิวเตอร์

×
×
×
×
×
×
×

ภาพตัวอย่างแสดงทาง มือถือ

เว็บไซต์คลีนิค

ประเภท : นำเสนอสินค้าหรือบริการ

เว็บไซต์หลัก : WWW.ไท่อันถังคลินิกแพทย์จีน.COM

ผลงานอื่นๆ

เว็บไซต์เน้นขายผ่านมือถือ เก็บเงินปลายทาง

(ประเภท : ร้านค้าออนไลน์)

เว็บไซต์ข่าว

(ประเภท : บทความและข่าวสาร)

เว็บไซต์บริษัท เดมเทค จำกัด

(ประเภท : บริษัท ภาครัฐ องค์กร เอกชน)

เว็บไซต์ทำระบบทีวีให้โรงแรมและโรงพยาบาล

(ประเภท : นำเสนอสินค้าหรือบริการ)